Bokning & betalning

För att boka

Boka genom att ringa +46 76 5555 255 eller mejla till oss på sodrabruket@gmail.com

Bokningen är preliminär tills en månad före ankomst och är då därefter bindande om vi inte fått besked att ni inte önskar bokningen.
Vill du ha ett avbeställningsskydd? Glöm inte att ange detta när du bokar.

Avbeställningsskyddet kostar 10% av bokningsbeloppet, dock min 200 kr Avbeställningsskyddet gäller så att du i vissa fall kan avboka fram till och med dagen före avtalad ankomst Avbeställningsskyddet är frivilligt och återbetalas ej. Avbeställningsskyddet gäller vid egen eller närståendes sjukdom, dödsfall, olycksfall eller annan allvarlig händelse utanför din kontroll som drabbat dig själv eller din sambo/make/maka, familj eller medresenär. Avbeställningsskyddet utgår alltid. Vi återbetalar 90% av hyresbeloppet vid uppvisat läkarintyg eller intyg från myndighet. Intyg om inträffad händelse skall sändas till oss inom en vecka från avbokningsdagen.

Bokningsbekräftelse

Inom någon dag efter er bokning erhåller ni en bokningsbekräftelse om ni bokat via vår förfrågningsblankett. Kontrollera alltid att bokningsbekräftelsen stämmer med det ni bokat och hör av er genast om något blivit fel eller om ni inte fått bokningsbekräftelsen inom utsatt tid.

Betalning

Betala till inom sverige: Bankgiro 5552-4490

Betalning vid utlandsbetalning:
Betala från utländsk bank till bank i Sverige
SWEDBANK:S-10534 STOCKHOLM

SWIFT ADDRESS
SWEDSESS
IBAN
SE1980000816959947343704

Solweig Bejerstrand
Södra Bruket
S-380 65 Degerhamn
SWEDEN

Account address
8169 5   994734370 -4

Glöm inte

  • Betalning skall ske senast fyra veckor före ankomstdatum alternativt omedelbart vid senare beställning.
  • Ange på din inbetalning det fullständiga bokningsnamn /nummer som finns angivet överst på bokningsbekräftelsen.
  • Bokningen är endast ombokningsbar fram till en månad före ankomst såvida du inte tecknat ett avbeställningsskydd via oss.