Ankomst & avresa

Ankomst till Södra Bruket

Ankomsttid till lägenheten är tidigast klockan 15.00 om inte annat har överenskommits med oss.
När ni anländer till Södra Bruket är den bokade lägenheten upplåst. Nyckel till lägenhet skall finnas på köksbordet eller sitter i dörren.

Kontrollera att lägenheten är den ni bokat och överensstämmer med beskrivning. Meddela så snart ni kommit om något är fel eller saknas så att vi kan åtgärda det. Observera att klagomål i efterhand ej beaktas.

Registerkort
Ni har fått ett registerkort. Endast en person i lägenhet behöver fylla i kortet. Ange även er e-postadress för vidare kontakter med Södra Bruket. Be om fler registerkort om flera personer vill fylla i ett kort eller fyll i fler namn och e-postadresser på kortets meddelandefält eller baksida.

Avresa från Södra Bruket

Lägenheten skall lämnas senast klockan 12 på avresedagen om inte annat har överenskommits med hyresvärd / fastighetsskötare. Om ni beställt slutstädning måste vi be er lämna lägenheten tillgänglig för vår städpersonal senast klockan 11. Nyckeln lämnas på bordet i lägenhet eller i lägenhetsdörren.

Slutbesiktning
Vi slutbesiktigar lägenheterna undan för undan innan nästkommande gäst anländer. Meddela på registerkortet om det är något som inte stämmer i lägenheten avseende inredning, köksutrustning mm. så att vi kan åtgärda det. Lägenheten är i ett välstädat skick när ni kommer och skall lämnas i samma välstädade skick vid avresa. Vi har en städfirma som utför besiktning av våra lägenheter och även utför slutstädning vid behov. Efterdebitering sker om lägenhet lämnas ostädad.